Hacked by AYYILDIZ TЭM
AYYILDIZ TЭM SЭBER ORDUSU TARAFINDAN
HACKLENDЭNЭZ!..

19
Mayэs

Atatьrk'ь Anma Genзlik ve Spor Bayramэ Kutlu Olsun
Ayyэldэz Tim

Ey Tьrk Genзliрi!

Ey Tьrk Genзliрi! Birinci vazifen, Tьrk istiklвlini, Tьrk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve mьdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegвne temeli budur. Bu temel, senin, en kэymetli hazinendir. Эstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilо ve haricо bedhahlarэn olacaktэr. Bir gьn, Эstiklвl ve Cumhuriyeti mьdafaa mecburiyetine dьюersen, vazifeye atэlmak iзin, iзinde bulunacaрэn vaziyetin imkвn ve юerвitini dьюьnmeyeceksin! Bu imkвn ve юerвit, зok nвmьsait bir mahiyette tezahьr edebilir. Эstiklвl ve Cumhuriyetine kastedecek dьюmanlar, bьtьn dьnyada emsali gцrьlmemiю bir galibiyetin mьmessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanэn, bьtьn kaleleri zaptedilmiю, bьtьn tersanelerine girilmiю, bьtьn ordularэ daрэtэlmэю ve memleketin her kцюesi bilfiil iюgal edilmiю olabilir. Bьtьn bu юerвitten daha elоm ve daha vahim olmak ьzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalвlet ve hattв hэyanet iзinde bulunabilirler. Hattв bu iktidar sahipleri юahsо menfaatlerini, mьstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ь zaruret iзinde harap ve bоtap dьюmью olabilir. Ey Tьrk istikbalinin evlвdэ! Эюte, bu ahval ve юerвit iзinde dahi, vazifen; Tьrk Эstiklвl ve Cumhuriyetini kurtarmaktэr! Muhtaз olduрun kudret, damarlarэndaki asil kanda mevcuttur!

KЭM BU AYYILDIZ TЭM?
Ayyэldэz Tim 2002 yэlэnda kurulmuю olup, Tьrkiye ye karюэ internet ьzerinden karюэt gьзler tarafэndan yapэlan ve yapэlacak olan siber saldэrэlara karюэ gцnьllь olarak lobi faaliyeti sьrdьren bir organizasyondur. Ayyэldэz Tim bu faaliyetlerinde, цzellikle ьlkemizi hedef alan ьlke ve unsurlarэ belirleyerek, planlanan veya yapэlacak olan herhangi bir saldэrэya karюэ cevap vermeyi kendine gцrev edinmiюtir. Kuruluю amacэmэzэn en цnemli unsuru Devletзilik olmuюtur. Ьlkemizin kurumlarэna, devlet adamlarэna, manevi deрerlerimize yapэlan saygэsэzlэklarэ ьlkemizin bьtьnlьрьne yapэlan bir saldэrэ olarak gцrьrьz ve ona gцre adэmlarэmэzэ belirleriz. Baюta Эstihbarat Birimlerimiz olmak ьzere, Emniyet teюkilatэmэza, Askeri ordumuza karюэ yapэlmэю olan herhangi bir hareketi kabullenmemiz mьmkьn deрildir. Ayyэldэz Tim birlik ve beraberlik yanlэsэ olarak varlэрэnэ sьrdьrerek, эrkзэlэktan uzak, Edirne’den Kars’a kadar ьlkemizi seven herkesi tek bir зatэ altэnda birleюtirmeyi amaзlamaktadэr.

WHO IS THIS AYYILDIZ TЭM?
Ayyэldэz Tim was established in 2002, against Turkey on the internet and which will be made by the opposing forces as a volunteer is an organization against cyber attacks continue lobbying. Ayyэldэz Tim will determine our target countries, especially countries and elements in these activities to respond to any attack against the planned and has taken on the task to be done. The most important element of our goal has been the establishment Statism. State institutions of our country to the man, we see that as an attack on the integrity of our country are disrespectful of our moral values, and we set our steps accordingly. Particularly our security organizations, including our intelligence agencies, we accept any movement made against our military army is not possible. Ayyэldэz Tim and continued its existence as pro-union solidarity, everyone loves our country so far away from Edirne to Kars racism aims to combine under one roof.